Gebiedsbeheer

De kansen in de regio geïdentificeerd

De transitie naar een gebiedsgerichte circulaire economie vraagt om een flexibele benadering. Onze aanpak is van micro naar macro: eerst op micro niveau een inventarisatie bij bedrijven doen met onze online scan. Hierbij halen we informatie op over hun energie, water en materialenstromen. Vervolgens vindt er met deze data een gebiedsanalyse plaats, om op die manier de meest kansrijke projecten voor industriële symbiose in dat gebied te bepalen.

Data-driven gebiedsanalyse

Het gebiedsbeheer is bedoelt voor overkoepelende organisaties, die een plaatselijke circulaire transitie willen bewerkstelligen. Hiervoor wordt data op het gebied van energie, water en materialen verzameld bij deelnemende bedrijven via online scans. Deze data wordt vervolgens geanalyseerd en gepresenteerd in heatmaps en grafieken, waarop verschillende waardes zichtbaar zijn. Van volume en frequentie van afvalstromen, tot warmte overschotten en waterverbruik. Hiermee wordt in één oogopslag zichtbaar waar kansen voor projecten in industriële symbiose liggen.

Voordelen

  • Projecten baseren op data, niet aannames.
  • Gemakkelijk informatie verzamelen.
  • Overzichtelijke heatmap.
  • Op maat gemaakte, flexibele tool.

Interesse? Neem contact met ons op.