Werkpakket 4 - Gerichte reststromen inzameling

zondag 14 mrt 2021

Binnen het vierde werkpakket van Smart Synergie Helmond heeft InduSym de projectleidersrol op zich genomen. Dit werkpakket bestaat uit het collectief maken van afvalinzameling.